22 maj 2013

Nya och gamla förälskelser
Ny - flourecerande Flashefärg (särskilt nr. 376 Grenadin)
Gammal - Kaffekoppen och det där lilla huvudet, blubb blubb...
...och nu på lördag då, Tombola Parksalong 2013! Jag är med.

Recent crush and later ones
Recent - flourecent Flashe colour (especially no. 376 Grenadine)
Later ones - The coffee cup and saucer and that tiny little head, blob blob...
...oh and this Saturday, the Tombola Park Show 2013. I´m in that one.

1 kommentar: