19 maj 2012

Maj går alltid så fort
May always goes fast

Pågående arbeten.
Mina favoritverktyg just nu (förutom mina egna händer).
Tidigare arbeten (detaljer, för då verkar de lite mer intressanta eller hur?)

Work in progress.
My favorite tools at the moment (except for my own hands).
Earlier works. (Details of them, because that make them a little more interesting, right?)