14 oktober 2014

Fajans och fina koppar

Överväldigad och på gott humör av all fantastisk fajans och bedårande kaffekoppar
på fina Victoria & Albert Museum i London.

Absolutely overwhelmed and in a terrific mood by all the incredible faiance 
and adorable coffee cups at the beautiful Victoria & Albert Museum, London.

7 oktober 2014

Sett rött i LondonKensington

Vy 

Merete Rasmussen

Cy Twombly

Louise Bourgeois

Louise Bourgeois detalj

Richard Tuttle
Jag har varit London för första gången på en massa år! Härligt!

Jag fick mig en ordentlig injektion med konst.

Seen red in London
I´ve been to London again for the first time in many years. Lovely!
I got myself a good art injection indeed.

16 september 2014

Par i glömska


Plockar bland saker i hyllorna i akt och mening att slänga, rensa, röja och kasta bort
men hittar sån´t jag påbörjat, sedan sparat och glömt. Fint i all enkelhet. Det får ligga kvar.

Pairs in oblivion

Searching the shelves with the intention to clean out, clear up and throw away but instead I find 
little projects I started, then saved and forgot. Nice in all it´s simplicity. Keepers.
7 september 2014

Sett på sistone


Ola Pehrsons dvd Plates (&bowls) från 2002 vackert projicerad på en vägg på Norrköpings Konstmuseum.
En verk i utställningen Hem Längtan, vardagens ideologi och estetik.

As seen lately

Ola Perhson´s dvd Plates (&bowls) from 2002 beautifully projected onto a wall at the Art Museum in Norrköping
A piece from the exhibition Home Sickness, The Ideology and Aesthetics of Everyday Life.

31 augusti 2014

Spoon me


Spoon Me @ Medalta. To purchase available spoons double click on the image of your favorite spoon to head directly to  Medalta's new online shop!http://www.pinterest.com/medalta/spoon-me-medalta/

Minns någon de här porslinsskedarna?
Senast sedda förra sommaren på ett obskyrt litet galleri i Göteborg och nu är de i Alberta, Kanada!
Ganska häftigt om jag får säga det själv.

Anyone remember these porcelain spoons?
Last seen last summer at an obscure little gallery in Gothenburg and now in Alberta, Canada!
Mighty cool if I may say so myself. 

https://www.facebook.com/Medalta
www.medalta.org/spoonme22 augusti 2014

See, I come from someplace else


The Clay Studio är generösa.
Som gästkonstnär fick jag förutom ateljéplats, material och bränningar
även fri bostad och matpengar.
I gengäld fick jag hålla en föreläsning och visa bilder och till slut
donera ett verk till den permanenta samlingen.
Den här hjälmen blev det.
"See I come from someplace else"

The Clay Studio is generous.
As their visiting artist I got in addition to an individual work space,
materials and firings also a private apartment and money for food.
My contribution in return was to give a lecture and a slide show 
and to donate one of my pieces to their permanent collection.
This is that one piece: "See I come from someplace else"

18 augusti 2014

Philadelphia hair pins

De färdiga "hjälmarna". Hårspännena räckte till två stycken.
The "helmets" when finished. The bobby pins lasted for two of them.

12 augusti 2014

The Clay Studio

Tiden går fort. Särskilt när man har roligt.
Nu är jag hemma igen men det är här jag har hållit hus de senaste veckorna,
The Clay Studio i Philadelphia USA.

Det har varit  u n d e r b a r t . Jag vill åka dit igen och igen.

En av de allra första dagarna tillbringades på Philadelphia Museum of Art.
Vi kom sent på dagen och hann bara med ett par avdelningar,
den ena var the armor department, alltså rustningar och vapen.
Jag överraskade mig själv med att bli riktigt begeistrad!
Surrealistiskt och skrämmande och spännande och mest av allt ett häpnadsväckande skickligt hantverk.

Dagen efter när jag installerat mig på min arbetsplats på The Clay Studio och öppnat paketen
med pappersleran jag önskat i förväg, började jag göra... badmössor(?).
Ja, någonting med det här att skydda huvudet med en tättslutande form är det i vart fall som letat sig fram i mitt sinne.

Time flies. Especially when having a good time.
I am back home again but this is where I have spent the last month, 
at The Clay Studio in Philadelphia USA.

It has been  w o n d e r f u l.  I could go back again and again.

One of the first days was spent at the Philadelphia Museum of Art.
We came late in the afternoon and only had time to see a few of the exhibitions.
One was the armor department and I surprised myself by being captured!
Surreal, fearsome, exciting and most of all amazing and stunningly skillful crafts.

The day after, after installing myself at my new temporary workstation and 
having opened the bags of paperclay that I pre-ordered, I started making... bathing caps(?)
Well, something connected to the idea of covering your head with a tight fitting form 
had found it´s way through my mind.Kolla de här två sista! Snyggt snyggt.
See these last two! Awesome.

Jag har haft ett projekt vid sidan av hjälmarna (eller badmössorna):
hemma i Göteborg samlar jag på hårspännen som jag hittar på marken.
När jag reste iväg visste jag inte vad jag skulle komma att göra i lera under de här veckorna
men bestämde mig för att fortsätta samlandet av hårspännen i Philadelphia,
och om det var möjligt, inkorporera dem i mitt arbete .
"Säkert ett bra ställe för tappade hårspännen..."

I´ve had a project on the side of making the helmets (or the bathing caps):
at home in Göteborg I collect lost bobby pins that I spot on the ground.
When flying to Philadelphia I had no idea of what I would be making in clay during these weeks 
but I decided to keep up the collecting of bobby pins and if possible 
incorporate them into my ceramic work.
"I´m sure it´s a perfect city to spot bobby pins..."

En veckas hårspännen.
Några är hårnålar, den gamla sorten och flera har en fin rostig patina.
De här fick bli min rustning.

One week of bobby pin spotting.
Some are hair pins, the oldfashioned style, and several have a nice rusty patina on them.
These became my armor.

Fortsättning följer...
(Ja, jag har förberett en bloggpost till. Det ska inte dröja länge alls.)

To be continued...
(yes I did prepare another blogpost. It won´t be long at all.)