31 januari 2013



























Arbetet puttrar på i verksta´n.
Inte helt säker på vad det blir av det hela men något kommer väl ut till slut.

Work is bubbling along in the studio.
Not quite sure what will become of it all, but something should come out in the end, I believe.

22 januari 2013

Köpa hus





























Jag var på väg att slå till på ett hus, på Österlen, förra året men någon annan hann före. Synd.
(Fantastiskt fina små hus, okänd konstnär)

To buy a house
I was almost about to buy myself a little house last year but someone else got ahead, sadly...
(Beautiful little houses, unknown artist)

13 januari 2013

...och där gick starten!


Karin Esbjörnsson




Charlotta Bellander



Johan Bjärntoft



Kristina Falck


Anna Lönneborg


Chris Vicini




























Keramikåret 2013 inleds lovande med flera bra utställningar.
Tyvärr fick jag ransonera bland de många vernissagerna men de här hann jag med:
Karin EsbjörnssonSintra
Charlotta Bellander, Johan Bjärntoft och Kristina Falck på Galleri Lerverk
Anna Lönneborg på i Galleri Lerverks fönster
Chris Vicini på Göteborgs Konstförening

....and we´re off!
The Ceramics Year of 2013 starts off very promising with several good exhibitions.
Unfortunately I had to ration among the many openings, but I did make it to these:
Karin Esbjörnsson at Sintra
Charlotta Bellander, Johan Bjärntoft and Kristina Falck at Gallery Lerverk
Anna Lönneborg at the window display at Gallery Lerverk
Chris Vicini at Göteborg Art Association Gallery