31 maj 2015

Livet är ett lotteri.
Blunda hårt och önska något.
Tombola Parksalong, Azaleadalen, Slottskogen 30 maj 2015.

Life is a lottery.
Close your eyes and make a wish.
Tombola Art in the Park, Azalea valley, Slottsskogen May 30th 2015.

27 maj 2015

Skedar igen

Skedarna igen.
Gjort nya, packat noga och skickat iväg.
Den här gången till Australien.
De ska vara med på OBJECT:SPOON som är en del av Australian Ceramics Triennal 2015.

More spoons.
Made new ones, packed them carefully and sent them away.
This time to Australia.
They will be exhibited in OBJECT:SPOON, which is a part of The Australian Ceramics Triennal 2015.