16 september 2014

Par i glömska


Plockar bland saker i hyllorna i akt och mening att slänga, rensa, röja och kasta bort
men hittar sån´t jag påbörjat, sedan sparat och glömt. Fint i all enkelhet. Det får ligga kvar.

Pairs in oblivion

Searching the shelves with the intention to clean out, clear up and throw away but instead I find 
little projects I started, then saved and forgot. Nice in all it´s simplicity. Keepers.
7 september 2014

Sett på sistone


Ola Pehrsons dvd Plates (&bowls) från 2002 vackert projicerad på en vägg på Norrköpings Konstmuseum.
En verk i utställningen Hem Längtan, vardagens ideologi och estetik.

As seen lately

Ola Perhson´s dvd Plates (&bowls) from 2002 beautifully projected onto a wall at the Art Museum in Norrköping
A piece from the exhibition Home Sickness, The Ideology and Aesthetics of Everyday Life.