13 januari 2013

...och där gick starten!


Karin Esbjörnsson
Charlotta BellanderJohan BjärntoftKristina Falck


Anna Lönneborg


Chris Vicini
Keramikåret 2013 inleds lovande med flera bra utställningar.
Tyvärr fick jag ransonera bland de många vernissagerna men de här hann jag med:
Karin EsbjörnssonSintra
Charlotta Bellander, Johan Bjärntoft och Kristina Falck på Galleri Lerverk
Anna Lönneborg på i Galleri Lerverks fönster
Chris Vicini på Göteborgs Konstförening

....and we´re off!
The Ceramics Year of 2013 starts off very promising with several good exhibitions.
Unfortunately I had to ration among the many openings, but I did make it to these:
Karin Esbjörnsson at Sintra
Charlotta Bellander, Johan Bjärntoft and Kristina Falck at Gallery Lerverk
Anna Lönneborg at the window display at Gallery Lerverk
Chris Vicini at Göteborg Art Association Gallery

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar