24 juli 2011

Förebereder mig ännu...

Förbereder mig ännu... för utställningen på Kaolin.
Still preparing... for the show at Kaolin.

Sänder mina tankar...
Sending my thoughts...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar