20 november 2012

Screentryckskurs på KKVScreenprinting course at Artist Community Workshop

Jag har gått kurs i screentryck på papper på KKV.
Roligt och en bra kurs, för Alexandra Hedberg.
Jag är medlem i kkv:s keramikavdelning sedan flera år men har aldrig provat på att arbeta i någon av de andra verkstäderna. Det ska det förhoppningsvis bli ändring på!

I took a course in screenprinting this last weekend.
Great fun and a really good course by Alexandra Hedberg.
I´ve been a member in the community workshops ceramic department for years but never before have I worked in one of the other departments. That will hopefully change from now on.


Här är min bild.
Det är ursprungligen en liten urklippt tidningsbild som jag sparat för att jag tyckte den var fin.
Så fick den bli underlag till mitt första riktiga screentryck på papper!
(Övning ger färdighet:))

Here is my print.
It´s originally a tiny photo that I found nice and cut out from a newspaper.
Now it made the startingpoint for my very first very own screenprint on paper!
(Practise makes perfect:))

Detalj av screentryck Alexandra HedbergNågra fina exempel på mina kurskamraters screentryck.
Some goodlooking prints by my fellow course participants.